Finans Sektörü

Bankacılık ve Finans Sektörü İçin Görüntüleme Çözümleri ve Riskler

Bankacılık ve Finans endüstrisi iki önemli ortamda riskleri ele almalıdır: Şubeler ve ATM’ler. Görüntüleme sistemleri çok farklı şekillerde birden fazla amaç için bu iki ortama hizmet vermektedir.

Sadece güvenlik yönünün ötesinde, şubelerin amacı mükemmel müşteri deneyimi ile online servis seviyesini arttırmak. Bu, operasyonel verimlilik ve personel kararları dâhil olmak üzere kendine has sorunları beraberinde getirmektedir.

Video görüntüleme teknolojileri banka şubelerinde, çalışanalar ve mevcut müşterileri ile birçok alanda,   -şube çalışma saatleri öncesinde, sırasında ve sonrasında giriş noktaları, vezne sayaçları, arabaya servis gibi şubeye müşteri deneyimi veren tüm alanlarda- vazgeçilmezdir. Çalışanların uyum ve güvenliğinden müşteri kayma ve düşme iddialarına risk yönleri geniş aralıktadır.

Zarar riski hem iç hem de dış tehditlerden de kaynaklanır, bu yüzden kapsama yalnızca ana ortak alanlarda değil aynı zamanda kasa dairesi ve yasaklı  “yalnız personel için” alanlarda da gereklidir.

Sensonet SCSI ve Samsung markasındaki güvenlik kamera çözümleri – IP ve Analog olmak üzere- bankacılık ve finans sektörünün hem risk hem de fırsat faktörlerine değer katmaktadır.